Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan!
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over edelstenen, metalen, schelpen en veren.

09/10/06

Een nieuwe stek

Nieuwe Maan heeft een nieuwe stek gevonden waar alles op 1 plek staat.
Alle nieuwe artikelen zullen vanaf heden op de nieuwe site geplaatst worden.
Ik nodig je van harte uit voor een bezoekje en je bookmark aan te passen.
Deze site zal aan het eind van dit jaar worden opgeheven.
Kom je kijken?
Groet, Willie

www.ezinenieuwemaan.nl

26/10/05

Veren

Veren hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad op de mens. In al haar kleuren en vormen zijn het schatten van de natuur. De veer heeft in meerdere culturen symbolische of magische waarden. Het dragen van veren gaf een bepaald aanzien of werden ingezet als spiritueel medicijn.

In het oude Egypte was de struisvogelveer een symbool voor Shu, de god van de lucht en Ma’at, de godin van de waarheid. De godin werd altijd afgebeeld met een struisvogelveer in het haar. De veer zelf was haar symbool.
In de Egyptische kunst werd de veer afgebeeld in scènes die zich afspeelden in de zaal van Ma”at. Hier kwamen de overledenen om beoordeeld te worden of ze het leven na de dood waardig waren. De zetel van de ziel, het hart, werd hiertoe gewogen op een balans.
Aan de ene kant het hart, aan de andere kant de struisvogelveer. Als het hart vrij zou zijn van zonden zou het lichter zijn dan de veer. Andere goden die de ceremonie bijwoonden hielden vieren in hun hand.

Image hosted by Photobucket.com

Het gebruik van veren is het meest bekend van de indianen. In hun optiek heeft alles op aarde een ziel. Of het nu om stenen, grond, bomen, dieren of mensen gaat, elk heeft een eigen persoonlijkheid. Het geeft hun verbondenheid met de natuur aan en zij geloven dat de lessen van het leven zijn hierin zijn af te lezen.
Daar vogels in de lucht leven worden ze gezien als de verbintenis tussen hemel en aarde en als boodschapper tussen deze twee werelden.
Elke soort heeft zijn eigen karakter en een eigen boodschap. Daar veren worden gezien als het “haar” van de vogel en de spirituele kracht zich volgens de indianen in het haar bevindt, geven veren spirituele kracht.
De veer van de Arend is de boodschapper van het leven. De veer is wit met een zwarte top. In deze tweedeling zien zij de bron van het leven: man en vrouw, licht en donker, zomer en winter, leven en dood. De veer wordt geschonken tijdens passage riten zoals het afronden van een studie of het verkrijgen van een stamnaam.
Als een Arendveer wordt gevonden wordt deze met ceremonieel opgepakt. De veer wordt dan gezien als een boodschap van de grote geest, die zich tijdens de ceremonie zal openbaren.
Het is traditioneel om boven de wieg van een baby een dromenvanger te hangen met een veer in het midden. Terwijl de baby ziet hoe de veer danst in de wind krijgt het de eerste les van het leven: De veer als symbool voor de adem, essentieel voor het leven.

In vroegere tijden werden vogels gevangen om een enkele veer te plukken. Ze gebruikten daartoe pijlen met stompe punten. Hierdoor werd de vogel tijdelijk uitgeschakeld en kon later weer zijn weg gaan. Met bloed besmeurde veren verliezen namelijk al hun kracht. Ook werden vogels wel tam gemaakt door ze te voeren.
Dit alles is niet meer van deze tijd. Mijn ervaring is dat elke wandeling in de natuur een veer oplevert. Het is een kwestie van oplettendheid. Hou er rekening mee dat het verzamelen van veren in principe verboden is. Veel vogels zijn bedreigd en dienen met respect behandeld te worden. Het meenemen van veren vanaf je vakantiebestemming is strafbaar.

Image hosted by Photobucket.com

Veren kunnen worden ingezet om je magie kracht te geven. Als symbool voor het element lucht brengen ze je de kracht van de betreffende vogel. De betekenis van een veer kun je ontdekken door de vogel die de veer heeft geschonken te bestuderen. Zijn levenswijze en karakteristieken vertellen je zijn boodschap.
Als je een veer vind is het interessant om stil te staan bij het moment; waarom vind je juist nu, op deze plek die veer? Welke boodschap kun je er in vinden?

Om je op gang te brengen volgen nu wat trefwoorden en slagzinnen die passen bij verschillende vogels. Om veren te identificeren verwijs ik je naar de startpagina van Nieuwe Maan, Daar vind je de link onder “schatten der aarde”.

Kip/Haan: De start van iets nieuws, antwoorden vinden die anderen niet zien,
Eend: Waterenergie, door emoties heen kunnen kijken.
Kalkoen: Opoffering voor een hoger doel, een geschenk oogsten.
Duif: brengt vrede en liefde, begrip van zachtheid.
Ekster: intelligentie. De balans tussen licht en donker, geluk
Buizerd: Dood en wedergeboorte, nieuwe visie
Uil: Maanmagie, wijsheid, berichtgever van het verborgene.
Patrijs: Vruchtbaarheid, zelfstandig werken, vrouwelijke energie.
Mus: verlangen, manifestatie van nieuwe liefde.
Meeuw: De kracht van het samenzijn, bescherming.
Kauw: monogamie, aanpassingsvermogen.

25/10/05

Heilige bomen

Ooit bestond Noord Europa voor het grootste gedeelte uit dicht begroeide bossen. De volkeren die er leefde hadden diep ontzag voor het woud. Het was immers de plek van voedsel, brandstof, beschutting en medicijnen. Bomen werden gezien als entiteiten. Met hun wortels hadden ze contact met de aarde en de onderwereld en met hun takken reikten ze naar de goden. De bladeren leken te communiceren met de geesten als ze door de wind werden beroerd en de cycli van de seizoenen waren duidelijk zichtbaar. Aldus vormden zij een kanaal tussen de werelden en konden wijsheid brengen.
Elke stam had zijn eigen moederboom welke om verschillende redenen als zodanig werd beschouwd:

• De boom leverde een essentiële grondstof voor een onmisbaar product.
• De boom stond bij een waterbron.
• De boom was verbonden met een historische gebeurtenis
• De boom werd geassocieerd met een favoriete god of godin.
• De boom had een speciale genezingskracht
• De boom markeerde een grens.
• De boom had een speciale uitstraling door zijn uiterlijk of leeftijd
• De boom stond op een ongewone plek
• Of de boom stond of was geplant op een ceremoniële plek.

Als een volk zich ergens ging vestigen werd een deel van het woud gerooid voor landbouw, maar die speciale boom lieten ze staan. Het werd de plek van samenkomsten, feesten, rechtspraak, verering of magie.

Met de komst van het christendom werden heilige bomen ontwijdt of simpelweg omgehakt. Cynisch genoeg werd het hout dan gebruikt om er de kerk van te bouwen die op die plaats werd gezet. Toch bleef de bomencultus bestaan. Zij was te diep verankert in de samenleving. “If you can’t beat them join them “ dachten de christenen en besloten de bomen te wijden aan Jezus en Maria. De boom van Freya (de Linde) werd de boom van Maria en de eik (Wodan) werd de boom van Jezus.


Image hosted by Photobucket.com


De heilige bomen hadden de meest uiteenlopende functies:
Als orakel of om voorspellingen te doen:
De Romeinen een de Germanen gebruikte de hoeveelheid beukennootjes als indicatie voor het komende winterweer: Hoe meer nootjes, hoe langer en strenger de winter zou zijn. Griekse priesters meenden de stem van Zeus te horen in de eik en vertaalde de boodschap voor het volk.
Om te socialiseren:
Op dorpspleinen stonden vaak oude lindebomen. Hier kwamen de dorpelingen samen voor de nieuwste roddels, feesten en markten. Vaak werden op de dikste takken planken bevestigd waar het orkest kon plaatsnemen.
Om magie te bedrijven:
Met name de Keltische en Germaanse tradities hadden de overtuiging dat bomen magische krachten hadden. Door contact met de boom kon de magie worden overgedragen. Vooral de eik, linde, es, beuk, hazelaar en taxus zouden deze krachten bezitten. Holle bomen namen een speciale plaats in. Men zag hierin een rechtstreekse verbinding met de goden en de onderwereld. Als je goed luisterde kon je de stemmen horen. Overblijfselen van dit geloof kun je terug vinden in het gebruik om bepaalde uitspraken af te kloppen op hout.
Om te genezen:
Van beuken, eiken, linden of dennen werd verondersteld dat ze genezende krachten hadden. Middels lapjes kon de ziekte of leed worden afgebonden, en met spijkers genageld worden. Zodoende werd de ziekte of leed overgedragen op de boom. Er zijn ook praktijken bekend waarbij men om middernacht in het schors moest bijten of dat de zieke door of in een holte van een boom moest gaan. Stukjes schors dienden als amulet of werden verwreven tot medicijn.

Ook nu worden oude bomen nog met ontzag bekeken. Daar hun leeftijd meerdere generaties kan overlappen denk je al gauw aan wat die boom alle maal gezien en meegemaakt heeft. Ooit wel eens tegen een oude boom aangeleund? Als je goed luistert kun je het sap horen stromen. De wijsheid van eeuwen maakt daar zijn ronde.

21/10/05

De mysteries van het water

Al denk je er niet zo bij na als je de kraan open zet, water is een van de meest waardevolle en mysterieuze elementen op aarde. Ze is in staat om zich aan alle vormen aan te passen en lijkt heel meegaand, maar pas op, want geef haar tijd en ze werkt zichzelf door het hardste gesteente. Als bron van al het leven is zij onmisbaar maar heeft ook de kracht om al het leven te verwoesten. Zij is een van de weinige elementen die zich binnen relatief kleine temperatuurverschillen in vaste vorm, vloeibaar en gas kan manifesteren.
Water heeft het grootste oplossende vermogen. Van deze eigenschap maken we handig gebruik als we onszelf of onze omgeving willen reinigen. Daarnaast is het een uitgelezen medium als drager van de meest uiteenlopende stoffen. Hierdoor krijgt het water de kwaliteit van die stof.
Door al deze eigenschappen heeft water altijd een prominente plaats ingenomen. Niet alleen om te drinken, te bevloeien of te reinigen. Door het besef dat water aan de wieg staat van al het nieuwe werd zij ook ingezet bij transformatieriten, als medium om te schouwen en als bron van genezing. Water werd beschouwd als een entiteit, een plek waar geesten verbleven, en zodoende om raad konden worden gevraagd. Water werd gezien als de ziel van de mens. Zij kon de zonden weg doen vloeien. En als element van al het nieuwe zou zij de kracht hebben te verjongen.
Getuigen van al deze krachten zijn nog overal terug te vinden. Denk maar aan alle mythes en bijbelverhalen waarin water een belangrijke rol speelt. En aan alle wensputten en heilzame bronnen die door miljoenen mensen worden bezocht om van hun kwalen te worden verlost of hun wensen kracht willen bijzetten.
Het besef dat voldoende water essentieel is om gezond te blijven en schoon water helaas niet meer de gewoonste zaak van de wereld is draagt er aan bij dat bron en mineraal water steeds meer aftrek vinden.

Ook al weten we al een heleboel over water er is duidelijk nog een meerwaarde.
Een Japanse wetenschapper, Masaru Emoto heeft hier onderzoek naar gedaan.
Met de ontwikkeling van de homeopathie is gebleken dat water informatie van de stof kan bevatten zonder dat er fysiek nog een molecuul van die stof aanwezig is. Heeft water geheugen? Is zij instaat ook draagster te zijn van energie? Om de kwaliteit van water te visualiseren begon hij waterkristallen te fotograferen. Het viel hem op dat hoe schoner het water was, hoe gedetailleerder het kristal zich vormde. De mooiste kristallen bevinden zich in het water met de meeste levenskracht. Water waarin een bloem had gelegen vormde kristallen die op de betreffende bloem leken. Ook stelde hij water bloot aan verschillende soorten muziek. Het verschil in kristallen van water dat aan klassieke muziek was blootgesteld of aan heavy metal was verbijsterend. Hij besloot nog een stapje verder te gaan en behandelde het water met kleine zinnen. Water wat positief werd bejegend had mooiere kristalvorming dan de negatieve. Het zelfde gebeurde als er door middel van gedachten water werd behandeld.
Als laatste experimenteerde hij met vervuild water wat hij door middel van positieve energie, woorden of gedachten probeerde te verbeteren. Tot ieders verbazing bleek dit inderdaad het geval.

Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.com
voor.....................................na

En dit zette mij aan het denken. Daar wij voor ongeveer 70% uit water bestaan is het een zeer belangrijk deel van ons organisme. Uit dit onderzoek blijkt dat de levenskracht van water aanzienlijk verbeterd kan worden door positieve energie. Dus niet alleen de aarde is in staat het water op te laden met positieve energie ook wij zelf door middel van geloof en positieve gedachten. En het water helpt ons herinneren.

01/07/05

Maansteen

De maansteen is er in vele varianten. De meest bekende zijn de beige, roze of gele soorten. Deze stenen zijn half doorzichtig en hebben allen een parelmoerachtige glans. In cabochon geslepen exemplaren is het kattenoogeffect te ontwaren. Deze stenen komen voornamelijk uit Canada. De heldere varianten hebben een wit of blauw schijnsel als je de steen bij een lichtbron kantelt.
Het is aan deze glans waaraan de steen zijn naam heeft te danken. De glans ontstaat tijdens de afkoeling van de kristallen waarbij het natriumveldspaat zich van het kaliumveldspaat ontrekt. Hoe fijner deze deeltjes, hoe intenser het iriserend effect. Zou de steen wederom verhit worden dan stopt dit splitsingproces en verdwijnt ook de glans.


De Romeinen gebruikten de steen in hun sieraden en geloofden dat de steen werd gevormd door het licht van de maan. Het blauwe schijnsel was het licht van de maangodin die in de steen leefde en veranderde gelijk de maanfase. Het gezicht van de maangodin zich daarin kon manifesteren.
In India wordt zij beschouwd als een heilige steen. Voor hen is de maansteen een symbool van het derde oog en het verheldert je spiritualiteit. De steen wordt daar alleen op een gele stof gepresenteerd, want geel is een heilige kleur. Het is een populair geschenk bij huwelijksfeesten, daar het de pasgetrouwden geluk en liefde zal schenken en bescherming bied tegen het boze oog. In de aryuveda wordt de maansteen geassocieerd met het hartchakra. Ze verminderd angst en stress en transformeert deze in zelfvertrouwen zodat je gebalanceerd en creatief kunt reageren op situaties.
De Chinezen geloven dat zij yin en yang balanceert, zodat de persoon in harmonie een vruchtbaar leven zal leiden. Aziatische volkeren wezen op het feit dat als de volle maan te zien is er geen regen is en de maansteen dus geen tranen zou veroorzaken.

Volgens Agrippa helpt de steen in het voorzien van gebeurtenissen. Daartoe plaats je de steen onder je tong en denkt aan een gebeurtenis in de toekomst. Als je hart sneller gaat kloppen zal de gebeurtenis plaatsvinden, blijft je hart rustig dan zal de gebeurtenis geen doorgang hebben. Op de eerste dag van de maanfase heeft de steen een uur deze kracht. Op de tiende dag van de maanfase het eerste en tiende uur. Andere bronnen vermelden dat je met afnemende maan de steen onder je tong moet plaatsen om voorspellingen te kunnen doen. Als geliefden tijdens volle maan een steen onder de tong nemen zouden ze hun toekomst samen kunnen voorzien.
Met een maansteen onder de tong zou je korte termijn geheugen versterkt worden. Ideaal om gebruik van te maken als je de avond voor je examen nog zit te blokken.

Door haar connectie met water en de maan wordt er in veel culturen aangenomen dat ze positieve invloeden heeft op het plantenrijk. Daartoe wordt ze gedragen tijdens het bewerken van het land. Niet eens zo gek, daar de maansteen je verzorgende kwaliteiten stimuleert. Gehangen in bloeiende vruchtbomen zorgt zij voor een rijke oogst.
Ze is altijd populair geweest bij reizigers, daar ze bescherming bied op zee en bij nacht.


Maansteen is een mooie steen om aan je geliefde te schenken, vooral als je ruzie hebt gehad. Met deze gift zal de vrede snel wederkeren. Ze ondersteunt de onvoorwaardelijke liefde en waardering voor elkaar. Gegeven met volle maan zal de relatie voor altijd vol tedere passie zijn. Ze wordt ook wel geschonken bij de 13de trouwdag. Ben je alleenstaand, draag dan de steen om liefde in je leven te brengen. Ze helpt je open te staan voor de liefde van anderen.

De maansteen is een persoonlijke steen. Zij voegt niets toe en neemt niets weg, zij reflecteert je persoonlijkheid. Daarom wordt er wel gezegd dat de steen “dat wat is” conserveert. Ze helpt je in contact te komen met je wensen en emoties. Al wordt de steen als typisch vrouwelijk bestempeld, ook mannen hebben er baat bij om in contact te komen met hun gevoel en hun vrouwelijke kant.
De roze maansteen werkt vooral aan het zelfvertrouwen en de beige stenen helpen je mee te gaan met de stroming.
Als steen van de maangodin heeft ze een kalmerende energie en kan ze ingezet worden bij alle maanvieringen. Je sensitiviteit, intuïtie en psychische krachten worden versterkt. Ze is een goede steen om te mediteren op je innerlijke groei en kracht.

Zij is de vruchtbaarheidssteen bij uitstek. Uit eigen ervaring heb ik gezien hoe vrouwen met een niet vervulde kinderwens met de hulp van maansteen alsnog zwanger raakten. De maansteen reguleert de hormonen en daarmee je maandelijkse cyclus. De zwangerschap en de bevalling worden door haar gesteund. Ook bij klachten van P.M.S. en de menopauze kan zij worden ingezet. Maanstenen absorberen pijn en regenereren de weefsels. Verder is ze inzetbaar bij oedemen, maagklachten en obesitas (overgewicht).
Om slapeloosheid of nachtmerries te verdrijven leg je een maansteen onder je kussen. Er wordt wel gezegd dat als je van een maansteen droomt dit een teken is van aankomend gevaar. De maansteen past bij verharde en verbitterde mensen.

Verzorging van je maansteen:
De steen is gevoelig voor hitte en licht. Doordat ze relatief zacht kan ze gemakkelijk beschadigen. Reinig haar in stromend water en laad haar op in de wassende maan.
De beste maansteen is helder als bergkristal en heeft een intens blauw iriserend effect. Andere maanstenen geven een wit schijnsel, welke minder waardevol wordt geacht. De mooiste stenen worden in Sri Lanka gevonden. Met hardheid 6 is de steen makkelijk te bewerken. Vooral de jaren twintig werd er in de Art Nouveau veel gebruik gemaakt van deze steen. De maansteen is de waardevolste steen in de groep veldspaten.
De maansteen kan worden ingezet als vervanging van de parel. Als geboortesteen past ze bij het sterrenbeeld kreeft. De maansteen is qua uiterlijk makkelijk te verwarren met seleniet (gips). Deze steen is zeer zacht, je kunt er met je nagel in krassen.

Nog een grappig weetje:
Nadat Neil Amstrong en Buzz Aldrin op de maan waren geland, zocht de staat Florida naar een symbool dat deze gebeurtenis zou memoreren. Daartoe werd op 20 mei 1970 de maansteen als officiële staatssteen benoemd. Ironisch genoeg komt de maansteen van nature niet voor in Florida en werd ook niet op de maan gevonden.

18/04/05

Zilver

Ooit was zilver waardevoller dan goud. Dit heeft te maken met het feit dat zilver zelden puur gevonden wordt. In de meeste gevallen is zij gebonden met zwavel of antimoon. Maar ook zink, goud, lood en kopererts bevatten 1% zilver. Pas na de ontdekking hoe het zilver te extraheren werd ze op uitgebreide schaal gebruikt. Dit proces was al 3000 jaar voor Christus bekend. Belangrijke vindplaatsen van zilver zijn Mexico, zuid Amerika, Slowakije en Noorwegen. De grootste hoeveelheid zilver bevindt zich echter in het zeewater, zij het in een enorme verdunning.

De oorsprong van het woord zilver is onbekend. We kennen het Saksische soelfor en het Noorse silfr. De Latijnse naam voor zilver is argentum, dat afstamt van het Sanskriet argunas wat glanzend betekent.
In het periodieke systeem heeft zilver de afkorting AG en haar atomische nummer is 47, wat betekent dat er om het atoom 47 elektronen roteren. Het betreft een edel metaal, wat inhoud dat zij niet oxideert of gevoelig is voor zuren. Het enige element waarmee zij een reactie aangaat is zwavel. Kleine hoeveelheden bevinden zich hiervan in de lucht waardoor zij zwart uitslaat.

Zilver heeft bijzondere eigenschappen. Met haar hardheid van 2.5 is ze een van de makkelijkst te bewerken metalen. Om de gewenste vorm te behouden is het noodzakelijk haar te legeren met een ander metaal zoals koper of nikkel. Ze heeft een groot geleidingsvermogen voor zowel warmte als elektriciteit. Water in een zilver vat zal sneller koken dan in een vat van elk ander metaal.
Zilver weerspiegelt de grootste hoeveelheid zichtbaar licht. Vroeger maakte men spiegels van zilver, nu bestrijkt men de achterkant van glas met een dunne laag zilver.
Van haar gevoeligheid voor licht wordt gebruik gemaakt in de fotografie.
Belletjes en fluitjes gemaakt van zilver geven de helderste toon.

Maar er is meer. Het was de Romeinen en Grieken al opgevallen dat vloeistoffen langer vers bleven als het bewaard werd in zilveren kruiken. Welgestelden die met zilver bestek aten werden minder snel ziek. Om die reden was de zilveren beker of lepel een populair geschenk bij de geboorte van een kind.
Zilver bevordert de vertering van voedsel, de opname van voedingstoffen, stimuleert het weefsel en werkt antiviraal en antibacterieel.
Rond 1930 werden deze eigenschappen van zilver al wetenschappelijk vast gesteld maar door de depressie was het als medicijn te kostbaar en na de ontdekking van de penicilline raakte zilver als medicijn in de vorm van colloïdaal zilver al gauw in de vergetelheid. Nu er steeds meer bacteriën immuun raken staat zij opnieuw in de belangstelling. In gezet als antibiotica kan het 650 verschillende ziekteverwekkende organismes doden.
Voor zover bekend treed er geen resistentie op. Ook op wonden blijkt ze een positief effect te hebben. De groei van gezond weefsel wordt gestimuleerd.
De homeopathie gebruikt zilver in de vorm van Argentum nitricum en Argentum metallicum en wordt o.a. ingezet bij manisch-depressieve klachten en spijsverterings problematiek.
In de Ayurvedische geneeskunst wordt zilver toegepast om de elektromagnetische balans van het lichaam te herstellen en wordt ze gezien als een lever en milt ontgifter. Zilver past bij het derde oog chakra wat zich tussen de wenkbrauwen bevindt. In deze context zou ze de innerlijke weerspiegeling bevorderen.
In de Chinese geneeskunst past zilver bij de maagmeridiaan en wordt ze beschouwd als yin.
In de antroposofie wordt zilver vooral toegepast bij kinderen, die tot hun 7de jaar in de maanperiode zitten.
Het lichaam is nog steeds aan het incarneren en groeit in die jaren het hardst. Zilver kan daarbij behulpzaam zijn.

Momenteel is zilver populair bij het vervaardigen van sieraden en juwelen. Het is een geliefd kado bij speciale gelegenheden zoals geboorte en het 25 jarig (zilveren) huwelijksfeest.
In de medische wereld wordt zilver gebruikt voor het vervaardigen van instrumenten en implantaties, al winnen andere metalen nu terrein. Ook het gebruik van zilver voor het vervaardigen van geldstukken is bijna verdwenen. Ondanks de opkomst van de digitale fotografie wordt er nog veel zilver gewonnen voor de traditionele fotografie. Wetenschappers menen dat met het huidige gebruik de voorraad zilver binnen 20 jaar uitgeput is.

Zilver heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de verschillende culturen en religies.
Religieuze gebruiksvoorwerpen, amuletten, rozenkransen en beeldjes werden van zilver vervaardigd.
Door haar koele weerspiegeling en haar dienende karakter werd ze in verband gebracht met de maan. Op grond van die associaties heeft zilver invloed op alle processen die volgens de astrologie door de maan worden beheerst.
In de verschillende natuurreligies en new age cultuur wordt zilver gezien als een metaal dat werkt als een spiegel voor de ziel. Het versterkt de intuïtie, emotionele balans, dromen en inzichten. Zilver ontrekt negatieve energie uit het lichaam en geleid de positieve energie van een geneeskrachtige steen.

Magisch gezien is zilver inzetbaar bij watermagie, divinatie, vollemaanrituelen, het opladen van stenen, dromen en helingsrituelen.

Correspondenties:
Godinnen: Diana, Artemis en Isis.
Element: Water
Polariteit: Vrouwelijk
Edelstenen: Maansteen, Lapis Lazulli, Jade, Parel
Sterrenbeeld: Kreeft en Waterman, Vedische astrologie: Stier en Weegschaal
Planeet: Maan, Vedische astrologie: Venus

Nog een tip:
Om je zilver schoon te houden kun je beter geen gebruik maken van de gebruikelijke zilverpoets welke giftig is. Gemalen krijt vermengt met spiritus werkt prima. Daarna opwrijven met een flanellen doek.

11/02/05

De magie van schelpen.

Wie heeft er nou niet schelpen gezocht aan het strand en als kind met verwondering afgevraagd hoe het komt dat je de zee kan horen in de schelp? Schelpen zijn altijd gewaardeerd om hun schoonheid en magische krachten. Ze dienden als geld, amulet, gebruiksvoorwerp en ter versiering.
Ook nu nog is de aantrekkingskracht van schelpen groot. Als verzamelobject, maar ook om de subtiele krachten die de schelpen herbergen te (her)ontdekken.

Zo beschrijft Donald Tyson een manier om met behulp van een grote schelp je helderhorendheid te ontwikkelen.
Het ruisende geluid wat doet denken aan golven die zachtjes breken op een zandstrand, wordt veroorzaakt door de bloedstroom in het binnenste van je oor.
Het zachte, pulserende geluid wordt gereflecteerd door de schelp.
In meditatieve toestand zou je volgens Tyson fragmenten van gesprekken kunnen opvangen, zoals de wind je flarden van een gesprek doen opvangen wat verderop plaatsvindt. In het begin zullen de flarden onsamenhangend zijn. In een later stadium zou je het onderwerp kunnen volgen en in gedachten kunnen gaan mengen in het gesprek. Mensen die aanleg hebben voor deze manier van helderhoren kunnen volgens Tyson op een gegeven moment commentaar terug verwachten van één of meerdere stemmen.Er wordt aangeraden gebruik te maken van je linker oor als je rechtshandig bent en visa versa, maar het is aan jouw om te ontdekken welk oor meer receptief is voor deze techniek.Ik heb geen persoonlijke ervaring met schelpluisteren, maar ik vind het zeker een interessant verhaal. Ik kan me voorstellen dat het een manier kan zijn om in contact te komen met je “innerlijke stem”. Het pulserende geluid wordt immers veroorzaakt door je eigen hartslag. Het luisteren naar je eigen ritme geeft je de kans om meer in contact te komen met je zelf.Divineren met zeeschelpen is ontwikkeld door Shelley Hanson. Het systeem bestaat uit 200 kaarten met foto’s van schelpen. Net als met Tarot kun je een kaart kiezen of een legging doen.Ze gaat uit van het principe dat je onderbewuste je zal leiden in de keuze van een schelp die op dat moment de meest toepasselijke boodschap voor je heeft. De diepere betekenis van elke schelp haalt ze uit de manifestatie en de leefwijze van het weekdier dat de schelp behuisd. “Zie het als één van de manieren waarop moeder natuur met je communiceert” zegt ze.Als voorbeeld een van haar beschrijvingen:

De Maanslak( Polinices duplicatus) is een weekdier dat je kunt vinden op modderige stranden.
Om zichzelf te verfrissen absorbeert de Maanslak water in zijn vlezige gedeelte. Zo blaast hij zichzelf zo op tot wel 4 x zijn normale grootte. Met zijn vlezige voet is hij in staat om een gat te boren in o.a. Kokkels, en ze zo op te eten. Ook gebruikt hij zijn gezwollen lichaam wel om andere zeedieren te verstikken. Om zich terug te trekken in zijn schelp moet hij zichzelf eerst ontdoen van het overtollige vocht. Daar kan hij echter niet te lang blijven want dan zal hij stikken.
Als de Maanslak op je pad komt heb je volgens Hansen de neiging om van een mug een olifant te maken. Wellicht het gevoel dat je niet gezien of gehoord wordt mits je met een overtreffende trap je verhaal doet over je misère. Dat het werkt is duidelijk. De mensen om je heen zullen een luisterend oor bieden en je zonodig helpen. Deze contacten zijn echter éénrichtingsverkeer. Eenmaal in rustiger vaarwater zal een ieder weer zij eigen weg hervatten.
De boodschap van de Maanslak is om ook de mooie momenten van het leven te delen. Desnoods in de overtreffende trap. Het delen van magische momenten roept wat anders op dan medelijden. Het schept vreugde en blijdschap. Het nodigt anderen uit ook hun mooie momenten te delen. Zo ontstaat er een basis waarop een ieder zich gezien en geliefd voelt en vriendschap kan ontstaan.


Shelley Hanson werkt al 17 jaar met succes aan dit systeem. Naast haar werk als zeebiologe geeft ze consulten. Onlangs is haar boek “Ocean Oracle” verschenen die over deze methode van divineren handelt.

Powered by Blogger