Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan!
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over edelstenen, metalen, schelpen en veren.

08/01/05

De Kauri (Cypraea tigris)

Deze tropische zeeslak is vooral te vinden rond de eilanden in de Indische oceaan. Ze lijkt het meest op het “koffieboontje“, een kleinere versie die ook wel op het noordelijke halfrond te vinden is. De slak leeft in wateren tot 10 meter diepte en voedt zich voornamelijk met bruine alg.

De Cowry, zoals ze internationaal genoemd wordt, heeft een lange historie als een symbool voor rijkdom en magische krachten.
De schelp representeerde in vele culturen het oog van de goden en de baarmoeder van de godin.

Indien je aangetrokken werd tot de Cowry zou je volgens een Afrikaanse legende verbonden kunnen zijn met Yoruba, de geest van de oceaan, welke geassocieerd werd met de rijkdom van moeder aarde en de kracht van de oceaan. De schelp gaf vruchtbaarheid en potentie en symboliseerde levenskracht en regeneratie.
Met een Cowry in je bezit gaf je de godin een plek om te verblijven. In de schelp kon je haar oude wijsheden horen fluisteren.

De Grieken associeerde de Cowry met de godin Venus. De vrouwen van Pompeii droegen de schelp om onvruchtbaarheid te voorkomen.

In Japan zijn de gebruiken rondom de Cowry nog springlevend. Zwangere vrouwen krijgen de schelp om de bevalling spoedig te laten verlopen. Mensen die bescherming wensen tegen het kwaad dragen de schelp als amulet. Op graven wordt de schelp geplaatst om zekerheid te bieden dat de overledenen herboren zal worden.


Als symbool van rijkdom heeft in China de schelp lange tijd als geld gediend.
Zilveren en bronzen Cowry schelpen dienden als ruilmiddel en de afbeelding van de schelp stond op het papiergeld.

In Egypte werd de schelp gebruikt om de mond van de god Orisis af te beelden.
In de Egyptische Mythologie creëerde Orisis al het leven door oneindig te masturberen. Men zag het als de oorzaak van de jaarlijkse overstroming van de Nijl, welke er voor zorgde dat het land weer vruchtbaar was.

Recentelijk is er een tijgerkauri gevonden in Adorp, Nederland. Ook hier werd de schelp in de oudheid gebruikt als amulet ter bevordering van de vruchtbaarheid van vrouwen. Om deze reden wordt de schelp dikwijls aangetroffen in vrouwengraven. De Kauri’s werden in de 6e en 7e eeuw uit Arabische landen verscheept naar het noorden van Europa en onder meer in Dorestad verhandeld. De schelpen overleven echter zelden de eeuwen omdat de bodem in Nederland te zuur voor kalken voorwerpen, maar in terpen zijn de omstandigheden gunstiger. In ons land zijn er tot nu toe vier van deze schelpen aangetroffen.

Powered by Blogger